Tirsdag 24. og onsdag 25. november

Forbrukerrett. Om reklamasjonsfrist for massekrav etter forsinket flyreise.

Høyesteretts Annen avdeling med behandler

tirsdag 24. november 2020 kl. 09.00 - 14.30
onsdag 25. november 2020 kl. 09.00 - 11.45

sak nr. 19-186250SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

Svenn Nilsen
(advokat Christina Doreen Steimler) 
 
Forbrukerrådet (partshjelper)
(advokat Erlend Haaskjold) 
 
mot 
 
Finnair Oyj
(advokat Runar Hansen og advokat Aage Krogh)
 
NHO Luftfart (partshjelper)
(advokat Tage Brigt Andreassen Skoghøy)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. Av hensyn til smittesporing lagres informasjonen i inntil 21 dager.

Til toppen