Tirsdag 8. til torsdag 10. desember

Erstatnings- og forsikringsrett. EØS-rett. Om forholdet mellom bilansvarsloven § 2 første ledd bokstav b og motorvognforsikringsdirektivet.
FJERNMØTE

Høyesteretts Første avdeling behandler

tirsdag 8. desember 2020 kl. 09.00 - 14.30
onsdag 9. desember 2020 kl. 09.00 - 14.30
torsdag 10. desember 2020 kl. 09.00 - 11.45

sak nr. 20-012309SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

Gjensidige Forsikring ASA
(advokat Merete Anita Utgård) 
 
mot 
 
 
KLP Skadeforsikring AS
(advokat Vidar Kaurin Endal)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. Av hensyn til smittesporing lagres informasjonen i inntil 21 dager.

Til toppen