Tirsdag 24. november

Yrkesskadeerstatning. Om avtale om erstatning kan endres etter avtaleloven § 36 etter femårsfristen for etteroppgjør i yrkesskadeforsikringsforskriften § 5-1.

Høyesteretts Første avdeling med  behandler

tirsdag 24. november 2020 kl. 09.00 - 14.30 

sak nr. 20-026604SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

A
(advokat Robin Pedersen Brauti) 
 
mot 
 
Gjensidige Forsikring ASA
(advokat Kjell Mandal)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. Av hensyn til smittesporing lagres informasjonen i inntil 21 dager.

Til toppen