Tirsdag 8. og onsdag 9. desember

Erstatning etter likestillingsloven. Om hva som utgjør seksuell trakassering. FJERNMØTE

Høyesteretts Annen avdeling behandler

tirsdag 8. desember 2020 kl. 09.00 - 14.30 

sak nr. 20-027579SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

A
(advokat Tina Storsletten Nordstrøm) 
 
Fellesforbundet (partshjelper)
(advokat Lars Olav Skårberg) 
 
mot 

B
(advokat Nicolay Skarning)

 

onsdag 9. desember 2020 kl. 09.00 - 11.45 

sak nr. 20-027583SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

A
(advokat Hedvig Cecilie Svardal)
(Rettslig medhjelper: advokat Jan-Erik Grundtvig Sverre)
 
mot
 
B
(advokat Tina Storsletten Nordstrøm)
 
Fellesforbundet (partshjelper)
(advokat Lars Olav Skårberg)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. Av hensyn til smittesporing lagres informasjonen i inntil 21 dager.

Til toppen