Onsdag 4. til torsdag 12. november

Grunnlovens miljøbestemmelse. Om gyldigheten av vedtak om utvinningstillatelser for petroleum i Barentshavet og forholdet til Grunnloven § 112. FJERNMØTE

Høyesterett i plenum behandler

onsdag 4. november 2020 kl. 09.00 - 14.30
torsdag 5. november 2020 kl. 09.00 - 14.30
fredag 6. november 2020 kl. 09.00 - 14.30
mandag 9. november 2020 kl. 09.00 - 14.30
tirsdag 10. november 2020 kl. 09.00 - 14.30
onsdag 11. november 2020 kl. 09.00 - 14.30
torsdag 12. november 2020 kl. 09.00 - 14.30 

sak nr. 20-051052SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

Natur og Ungdom 
Föreningen Greenpeace Norden 
Naturvernforbundet (partshjelper) 
Besteforeldrenes Klimaaksjon (partshjelper)
(advokat Emanuel Feinberg og advokat Cathrine Hambro)
 
mot 
 
Staten v/Olje- og energidepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted)
(Rettslig medhjelper: advokat Anders Flaatin Wilhelmsen)

 

Hvordan følge ankeforhandlingen?

Ankeforhandlingen gjennomføres som fjernmøte, og vil bli strømmet på Rett24.no og på NRKs nettsider. Nærmere informasjon vil bli lagt ut på denne siden. Det er derfor ingen påmelding til å følge ankeforhandlingen på nett.

Selv om ankeforhandlingen gjennomføres som fjernmøte, vil prosessfullmektigene prosedere fra Høyesteretts møtesal i Høyesterett Hus. På grunn av smitteverntiltak er det bare plass til et helt begrenset antall tilhørere. Partsrepresentantene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Interesse for å følge ankeforhandlingen meldes i skjemaet nedenfor. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. Av hensyn til smittesporing lagres informasjonen i inntil 21 dager.

Til toppen