Onsdag 3. til tirsdag 9. mars

Miljørett. Om gyldigheten av vedtak om lisensfelling av ulv. FJERNMØTE

Høyesteretts Annen avdeling behandler

onsdag 3. mars 2021 kl. 09.00 - 14.30
torsdag 4. mars 2021 kl. 09.00 - 14.30
fredag 5. mars 2021 kl. 09.00 - 14.30
mandag 8. mars 2021 kl. 09.00 - 14.30
tirsdag 9. mars 2021 kl. 09.00 - 14.30 

sak nr. 20-055609SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

I. 
Staten v/Klima- og miljødepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Asgeir Nygård)
(Rettslig medhjelper: advokat Elisabeth Stenwig) 
 
Norges Bondelag (partshjelper) 
Norskog (partshjelper) 
Norges Skogeierforbund (partshjelper)
(advokat Bjørn Terje Smistad) 
 
Utmarkskommunenes Sammenslutning (partshjelper)
(advokat Stein Erik Stinessen) 
 
mot 
 
Stiftelsen WWF Verdens Naturfond
(advokat Carl Philip Funder Fleischer)
(Rettslig medhjelper: advokat Erlend Haaskjold) 
 
II. 
Stiftelsen WWF Verdens Naturfond
(advokat Carl Philip Funder Fleischer)
(Rettslig medhjelper: advokat Erlend Haaskjold) 
 
mot 
 
Staten v/Klima- og miljødepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Asgeir Nygård)
(Rettslig medhjelper: advokat Elisabeth Stenwig) 
 
Norges Bondelag (partshjelper) 
Norskog (partshjelper) 
Norges Skogeierforbund (partshjelper)
(advokat Bjørn Terje Smistad) 
 
Utmarkskommunenes Sammenslutning (partshjelper)
(advokat Stein Erik Stinessen)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. For personer som følger ankeforhandling i Høyesteretts Hus, lagres informasjonen i inntil 14 dager av hensyn til smittesporing.

Til toppen