Torsdag 19. november

Utlendingsrett. Om den generelle rettslige forståelsen av uttrykket "hjemland" i utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a.

Høyesteretts Første avdeling med behandler

torsdag 19. november 2020 kl. 09.00 - 14.30 

sak nr. 20-066548SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

Askalu Tsehaie Hagos
(advokat Georg Schjerven Hansen)
 
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelper)
(advokat Christian Hauge) 
 
mot 
 
Staten v/Utlendingsnemnda
(Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Kjelstrup Emberland)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. Av hensyn til smittesporing lagres informasjonen i inntil 21 dager.

Til toppen