Torsdag 10. og fredag 11. desember

Vergemålsrett. Om en advokat som påtok seg vergemål etter den tidligere loven har krav på samme godtgjørelse etter at den nye loven er trådt i kraft.
FJERNMØTE

Høyesteretts Annen avdeling behandler

torsdag 10. desember 2020 kl. 12.30 - 14.30
fredag 11. desember 2020 kl. 09.00 - 11.45 

sak nr. 20-082355SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

Vigdis Brandstorp
(advokat Helge Skaaraas) 
 
mot 
 
Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet
(Regjeringsadvokaten
v/advokat Erlend Baldersheim)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. Av hensyn til smittesporing lagres informasjonen i inntil 21 dager.

Til toppen