Tirsdag 26. og onsdag 27. januar

Skifterett. Om norske domstolers domsmyndighet i privat arveskifte i internasjonale forhold. FJERNMØTE.

Høyesteretts Første avdeling behandler

tirsdag 26. januar 2021 kl. 09.00 - 14.30
onsdag 27. januar 2021 kl. 09.00 - 11.45

sak nr. 20-093263SIV-HRET, sivil sak, anke over kjennelse:

Mona Arnesen 
Bjørn Eckhoff 
Margot Olaug Braathen 
Ole Martin Braathen 
Jens Petter Rønning 
Per Erling Kosther 
Anita Lien
Erling Ruud
Kjetil Ruud
Paal Alexander Braathen 
Elisabeth Braathen 
Marianne Brott 
Bjørn Anders Braathen
(advokat Claus Krag Brynildsen)
 
mot

Raymond Isaac Kalley
(advokat Marie Nesvik)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. For personer som følger ankeforhandling i Høyesteretts Hus, lagres informasjonen i inntil 14 dager av hensyn til smittesporing.

Til toppen