Torsdag 3. desember

Straffutmåling for ulovlig oppbevaring av skytevåpen.
FJERNMØTE

Høyesteretts Annen avdeling behandler

torsdag 3. desember 2020 kl. 09.00 - 11.45 

sak nr. 20-117931STR-HRET, straffesak, anke over dom:

A
(advokat Odd-Rune Torstrup) 
 
mot 
 
Påtalemyndigheten
(kst. statsadvokat Alf Butenschøn Skre)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. Av hensyn til smittesporing lagres informasjonen i inntil 21 dager.

Til toppen