Torsdag 3. desember

Strafferett. Om tolkningen av grunnvilkåret for utvidet inndragning etter straffeloven § 68 første ledd.
FJERNMØTE

Høyesteretts Første avdeling behandler

torsdag 3. desember 2020 kl. 09.00 - 13.30

sak nr. 20-127566STR-HRET, straffesak, anke over dom:

Påtalemyndigheten
(statsadvokat Kari Hangeland Buvik)
 
mot 
 
A
(advokat Øivind Sterri)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. Av hensyn til smittesporing lagres informasjonen i inntil 21 dager.

Til toppen