Torsdag 28. januar

Strafferett. Om ulovlig arrangering av pokerspill. FJERNMØTE.

Høyesteretts Annen avdeling behandler

torsdag 28. januar 2021 kl. 09.00 - 11.45 

sak nr. 20-147966STR-HRET, straffesak, anke over dom:

I. 
A
(advokat Marius Oscar Dietrichson) 
 
mot
 
Påtalemyndigheten
(statsadvokat Stein Vale)
 
II. 
Påtalemyndigheten
(statsadvokat Stein Vale) 
 
mot 
 
A
(advokat Marius Oscar Dietrichson)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. For personer som følger ankeforhandling i Høyesteretts Hus, lagres informasjonen i inntil 14 dager av hensyn til smittesporing.

Til toppen