Tirsdag 27. til torsdag 29. april

Arbeidsrett. Om individuell ettervirkning av tariffestede rettigheter ved tariffbytte. FJERNMØTE

Høyesteretts Annen avdeling behandler

tirsdag 27. april 2021 kl. 09.00 - 14.30
onsdag 28. april 2021 kl. 09.00 - 14.30
torsdag 29. april 2021 kl. 09.00 - 11.45 

sak nr. 20-149286SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

Marianne Carolin 
Luzviminda Orcino Maningding 
Vivian Adesuwa Ogoleh 
Rizza Ramirez Beramo 
Anne Rønningen 
Bente Jeanette Yndestad Bye 
Trine  Heiseldahl 
Wenche W.  Solheim 
Kari  Løkjell 
Yasotha Dayalan
(advokat Magnus Buflod) 
 
Norsk Sykepleierforbund (partshjelper) 
Unio Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (partshjelper)
(advokat Christopher Hansteen) 
 
Fagforbundet (partshjelper)
(advokat Kjetil Edvardsen) 
 
Arbeidstakerorganisasjonen Parat (partshjelper)
(advokat Sigurd Øyvind Kambestad) 
 
mot 
 
Stiftelsen Grefsenhjemmet
(advokat Kurt Weltzien)
 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (partshjelper)
(advokat Margrethe Meder) 
 
Arbeidsgiverforeningen Spekter (partshjelper) 
Hovedorganisasjonen Virke (partshjelper)
(advokat Tarjei Thorkildsen)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.

Ved feilmelding kan du sende påmelding til info@hoyesterett.no

Telefon 22035980

Påloggingsinformasjon sendes ut dagen før ankeforhandlingen)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. For personer som følger ankeforhandling i Høyesteretts Hus, lagres informasjonen i inntil 14 dager av hensyn til smittesporing.

Til toppen