Onsdag 3. mars 2021

Arbeidsrett. Om oppsigelse i prøvetid begrunnet i opplysningssvikt ved ansettelsen. FJERNMØTE

Høyesteretts Første avdeling behandler

onsdag 3. mars 2021 kl. 09.00 - 14.30 

sak nr. 20-158072SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

A
(advokat Øyvind Hasli-Nielsen) 
 
mot
 
Paresa Elisenberg AS
(advokat Eivind Arntsen)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. For personer som følger ankeforhandling i Høyesteretts Hus, lagres informasjonen i inntil 14 dager av hensyn til smittesporing.

Til toppen