Tirsdag 20. og onsdag 21. april

Foreldelse. Om festerens adgang til å motregne foreldede krav på tilbakebetaling av ulovlig innfestingsavgift i fremtidige betalingsforpliktelser knyttet til festeavgift og innløsningssum, jf. foreldelsesloven § 26 bokstav b. FJERNMØTE

Høyesteretts Annen avdeling behandler

tirsdag 20. april 2021 kl. 09.00 - 14.30
onsdag 21. april 2021 kl. 09.00 - 13.30 

sak nr. 20-158870SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

I. 
Aadne Ådneram
(advokat Sveinung Eliassen) 
 
Ånen Ådneram
(advokat Yngve Andersen)
 
mot 
 
Svein Henrik Vormedal
(grupperepresentant for Gruppesøksmål Ådneram Fjellgrend)
(advokat Cecilie Engebretsen) 
 
II. 
Svein Henrik Vormedal
(grupperepresentant for Gruppesøksmål Ådneram Fjellgrend)
(advokat Cecilie Engebretsen)
 
mot 
 
Aadne Ådneram
(advokat Sveinung Eliassen)
 
Ånen Ådneram
(advokat Yngve Andersen)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.

Ved feilmelding kan du sende påmelding til info@hoyesterett.no

Telefon 22035980

Påloggingsinformasjon sendes ut dagen før ankeforhandlingen)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. For personer som følger ankeforhandling i Høyesteretts Hus, lagres informasjonen i inntil 14 dager av hensyn til smittesporing.

Til toppen