Tirsdag 27. til torsdag 29. april

Utlendingsrett. Om gyldigheten av UNEs vedtak om avslag på asyl på grunnlag av konvertering til kristendommen. FJERNMØTE

Høyesteretts Første avdeling behandler

tirsdag 27. april 2021 kl. 09.00 - 14.30
onsdag 28. april 2021 kl. 09.00 - 14.30
torsdag 29. april 2021 kl. 09.00 - 11.45 

sak nr. 20-160710SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

A
B
(advokat Nadin Askeland Humlen) 
 
Norsk organisasjon for asylsøkere (partshjelper)
(advokat Arild Karl Humlen) 
 
Den norske kirke (partshjelper)
(advokat Kristin Veierød) 
 
mot 
 
Staten v/Utlendingsnemnda
(Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.

Ved feilmelding kan du sende påmelding til info@hoyesterett.no

Telefon 22035980

Påloggingsinformasjon sendes ut dagen før ankeforhandlingen)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. For personer som følger ankeforhandling i Høyesteretts Hus, lagres informasjonen i inntil 14 dager av hensyn til smittesporing.

Til toppen