Fredag 5. mars

Straffutmåling. Narkotikaprogram med domstolskontroll. FJERNMØTE

Høyesteretts Første avdeling behandler

fredag 5. mars 2021 kl. 09.00 - 11.45 

sak nr. 20-180305STR-HRET, straffesak, anke over dom:

Påtalemyndigheten
(statsadvokat Leif Aleksandersen) 
 
mot 
 
A
(advokat Arild Christian Dyngeland)

Påmelding til å følge ankeforhandlingen

(Det kan oppstå teknisk feil ved bruk av Internet Explorer.)

Jeg ønsker å følge ankeforhandlingen

Plasser bekreftes og påloggingsinformasjon sendes ut senest to virkedager før ankeforhandlingen.

På grunn av smitteverntiltak er antallet plasser i rettssalene sterkt begrenset. Partene i saken har forrang, og pressen vil så langt mulig bli prioritert. Plasser til øvrig publikum bekreftes to virkedager før ankeforhandlingen. Publikum må gjøre seg kjent med smitteverntiltakene i Høyesteretts Hus.

Se personvernerklæringen vår. For personer som følger ankeforhandling i Høyesteretts Hus, lagres informasjonen i inntil 14 dager av hensyn til smittesporing.

Til toppen