Torsdag 11. mars

Barnevernrett. Tilbakeholdelse i institusjon av ungdom som er fylt 18 år og forholdet til EMK artikkel 5. FJERNMØTE. LUKKEDE DØRER.

Høyesteretts Første avdeling behandler

torsdag 11. mars 2021 kl. 09.00 - 14.30 

sak nr. 21-005310SIV-HRET, sivil sak, anke over beslutning:

A
(advokat Jon Anders Hasle)
  
mot 
 
X kommune
(Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Espen Hansen)

Til toppen