Mandag 1. mars 2021

Sivilprosess. Anke over kjennelse som avviser Nei til EUs søksmål fra domstolene. FJERNMØTE. VOTERING

Høyesterett i plenum voterer

mandag 1. mars 2021 kl. 09.00

sak nr. 20-072085SIV-HRET, sivil sak, anke over kjennelse:

Nei til EU
(advokat Kjell Magnus Brygfjeld)
(Rettslig medhjelper: advokat Bent Endresen)

mot

Staten v/Utenriksdepartementet
(regjeringsadvokat Fredrik Sejersted)

 

I likhet med ankeforhandlingen, gjennomføres voteringen som fjernmøte, og Høyesterett legger til rette for at presseorganer kan strømme ved å tilby lukket lyd- og bildestrøm. Vi ber om at presseorganer som ønsker å motta lyd- og bildestrøm fra fjernmøtet, tar kontakt så snart som mulig på info@hoyesterett.no.

Følgende presseorgraner strømmer rettsmøtet:

Avgjørelsen blir publisert på nettsidene når den er avsagt.

Til toppen