Aktuelt

Ny dommerfullmektig

Indre Finnmark tingrett har ansatt Risten Inga Henriksen som ny dommerfullmektig. Hun vil begynne i stillingen i løpet av januar 2020.

Språkuke

Indre markerer språkuke med åpen dag på tinghuset.

Dommerfullmektig

Ledig stilling som dommerfullmektig med tilstredelse 1.januar 2020.

Ny dommerfullmektig

Indre Finnmark tingrett har ansatt Ragnhild Marit Sara som ny dommerfullmektig. Hun vil begynne i stillingen den 21. august 2017.

Fast bistandsadvokat

Det er ledige 2 verv som fast bistandsadvokat ved Indre Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett

Saksbehandler 50% stilling

  Indre Finnmark tingrett har ledig fast 50 % stilling som saksbehandler, med tiltredelse 1. juni 2017, eller tidligere etter avtale.

Informasjonsmøte for nye og gjenvalgte meddommere

Indre Finnmark tingrett arrangerer informasjonsmøte for nye og gjenvalgte meddommere på følgende steder: For Nesseby og Tana: Tinghuset i Tana, 31.01-2017. kl. 18.00. Karasjok: Samfunnshusett  30.01.2017, kl.18. Porsanger:  Porsanger kommunestyresal,  22.02.2017, kl. 18.00. Kautokeino: LES- bygget 31.01.2017 dii.18.00 Befolkningen for øvrig er velkommen til å delta.

Ledig stilling som dommerfullmektig

Rabas duopmárfámohas virgi mas álgin lea farggamusat. Ohccanáigemearri miessemánu 6.b.  / Ledig stilling som dommerfullmektig med snarlig tiltredelse.  Søknadsfrist 6.mai.

Straffesak om ulovlig motorferdsel

Indre Finnmark tingrett har pr 25.8.14 behandlet straffesak  om ulovlig motorferdsel. Retten har vedtatt følgende:/Sis-Finnmárkku diggeriekti lea 25.8.14 gieđahallan ráŋgáštusášši lobihis mohtorjohtolaga birra. Dán oktavuođas lea riekte mearridan: Retten besluttet å utsette behandlingen av saken for å innhente nye bevis, jf straffeprosessloven § 294. Påtalemyndigheten pålegges å skaffe tilveie...

Indre Finnmark tingrett 10 år

Indre Finnmark tingrett 10 års jubileum ble høytidelig markert med gjester og taler på sankthansaften 2014. For nøyaktig for 10 år siden ble det skrevet rettshistorie da Sis-Finnmárkku diggegoddi / Indre Finnmark tingrett ble etablert som en førsteinstansdomstol for kommunene Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Tana og Nesseby. Tingretten fikk mange lovord for godt utført arbeide.  

Sekretariat for Utmarksdomstolen for Finnmark

Finnmarkskommisjonens avgjørelser kan bringes inn for Utmarksdomstolen for Finnmark. Utmarksdomstolen er foreløpig ikke opprettet. Midlertidig sekretariat for domstolen er Indre Finnmark tingrett. Stevninger knyttet til Finnmarkskommisjonens avgjørelser sendes derfor til oss. 

Til toppen