Juridisk ordliste

Ved å gå til Juridisk ordliste på domstol.no finner du flere nyttige juridiske uttrykk.

Nå er også samisk juridiske termene tilgjengelig på nett.

Tana samiske språksenter har over flere år ledet prosjektet «Samisk juridisk terminologi».

I prosjektet har en ekspertgruppe utviklet samiske termer fra straffeprosessloven, straffeloven og tvisteloven.

klikk på linken under for å finne samisk juridiske termer:

http://segdeatnu.no/samisk-juridisk-terminologi/

 

Til toppen