Om Indre Finnmark tingrett

Indre Finnmark tingrett forsidebilde.jpg

Indre Finnmark tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Tana og Nesseby.

Embetet har full fagkrets, i tillegg til å være dømmende virksomhet har vi også enkelte forvaltnings- og registreringsoppgaver.

Domstolen består av 3 dommere og 3 saksbehandlere og 1 språkmedarbeider.

Til toppen