Besøk

Indre Finnmark tingrett har god tradisjon med tilhørere under rettssakene.

Rettsforhandlingene skal gjennomføres innenfor rolige og respektfulle rammer. Vi ber om at tilhørere tilpasser seg dette.

Se også under hvordan te seg i retten.

Skoleklasser

Skoleklasser er hjertelig velkommen til oss. Vi ønsker å tilrettelegge for at elevene skal få best mulig utbytte av besøket.

Indre Finnmark tingrett tar i  mot skoleklasser fra videregående skoler og ungdomsskoletrinnet som vil ha omvisning, innføring i tingrettens samiske dimensjon og/eller følge en rettssak. Vi gjør oppmerksom på at tingretten holder rettsmøter både i Kautokeino, Karasjok og Lakselv. Vi tar imot klassebesøk også i utenfor rettslokalet i Tana. Vi finner fram til en passende dato, en egnet rettssak som går over én dag. Når tidspunktet er avtalt, vil klassens lærer motta et brev med praktiske opplysninger om besøket. Av hensyn til forberedelser og planlegging, bør klassen sende inn forespørsel om besøk en måned i forveien.

Henvendelser om klassebesøk kan rettes til: Telefon 78 92 64 00 eller indre-finnmark.tingrett@domstol.no

 

 

Til toppen