Informasjon om koronasituasjonen

Informasjon om koronasituasjonen ved Inntrøndelag tingret

Steinkjer tinghus                                                                                   (oppdatert 5. jan 2021)

Tinghuset er igjen stengt for ordinære publikumshenvendelser. 

Så lenge tinghuset er stengt bes publikum som hovedregel henvende seg på telefon (sentralbord: 74 19 94 00).

Vi har strenge smitteverntiltak slik at det så langt som mulig skal være trygt å besøke tinghuset når dette er hensiktsmessig. Besøkende pålegges å følge gjeldende smittevernregler for tinghuset. Se oppslag om hygiene og følg anvisninger som gis fra våre ansatte. Brudd på smittevernreglene kan medføre umiddelbar bortvisning fra tinghuset.

Alt av servering av vann, kaffe, automater etc. er stengt av hensyn til smittevern.

Saksavvikling Inntrøndelag tingrett

Rettsmøter gjennomføres i henhold til ovennevnte smittevernregler. 

Vi har utstyrt rettssaler med plexiglass, og i samråd med kommunelegen i Steinkjer gjort mange andre smitteverntiltak, slik at det så langt det er praktisk mulig skal være trygt å delta i fysiske rettsmøter på tinghuset når dette er aktuelt.

Ved tvil om hvordan saken behandles eller om en skal møte på tinghuset kontakt Inntrøndelag tingrett. 

For opplysninger om saksavvikling Nord-Trøndelag jordskifterett se: https://www.domstol.no/Jordskifte-enkelt-domstol/nord-trondelage-jordskifterett/ 

Til toppen