Ledig stilling

Ledig konstitusjon som tingrettsdommer

Det er ledig en 6-måneders konstitusjon som tingrettsdommer ved Inntrøndelag tingrett.

Tiltredelse etter avtale fra mai 2021.

Kontorsted er Steinkjer.  

For nærmere om domstolen henvises det til hjemmesiden vår.  

Stillingen lønnes for tiden med kroner 1.205.000,- pr år. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse for tiden 2%.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand. jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. For den som konstitueres vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Den som konstitueres vil gå direkte inn i en eksisterende saksportefølje. Erfaring som dommerfullmektig og/eller som dommer vil derfor bli vektlagt.

For nærmere opplysninger kontakt sorenskriver Ivar K. Iversen, telefon 74 19 94 00 eller mobil 965 10 301.

Søknad med cv, og bekreftede attester og vitnemål, sendes på e-post til inntrondelag.tingrett@domstol.no

Søknadsfrist 15. februar 2021

 

Til toppen