Om Inntrøndelag tingrett

Inntrøndelag tingrett - tinghuset

Inntrøndelag tingrett er førsteinstansdomstol for 8 kommuner i Trøndelag med nærmere 100 000 innbyggere i rettskretsen. Domstolen holder til i det flotte tinghuset i Steinkjer sammen med Nord-Trøndelag jordskifterett. Domstolen ledes av sorenskriver og har til sammen 19 medarbeidere.

Åpningstider Steinkjer tinghus

Sommertid (15. mai - 14. sep): 08:00 - 15:00

Vintertid (15. sep - 14. mai): 08:00 - 15:30

 

Til toppen