For skolene

Grunnet COVID-19 har Jæren tingrett for tiden ingen mulighet til å ha skoleklasser på besøk. Våre saler og oppholdssoner er dessverre ikke større enn at de må forbeholdes rettens aktører.

Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt med ekspedisjonen på tlf 52004600 eller epost jaren.tingrett@domstol.no

Vi vil oppdatere denne siden straks vi igjen ser muligheten for å ta imot skoleklasser.

Til toppen