Korona, informasjon fra Jæren tingrett

Norges domstoler er en samfunnskritisk tjeneste, som må opprettholde deler av sin virksomhet knyttet til lov og orden også i krevende situasjoner som denne. Samtidig er det viktig å delta i den samfunnsdugnaden som pågår for å redusere smittespredning.

Er du part, vitne, meddommer eller annen aktør i en rettssak?

Retningslinjer for smittevern i Jæren tingrett, parter, aktører, andre

Retningslinjer for smittevern i Jæren tingrett, meddommere, sakkyndige og andre i indre sone

Saker gjennomføres som berammet og alle møter som oppsatt. Det eneste unntaket fra dette er hvis noen av disse punktene er aktuelle for deg:

  • Er du allerede sykmeldt eller satt i karantene, må du melde fra til Jæren tingrett så raskt som mulig. Mail: jaren.tingrett@domstol.no
  • Har du vært i et område med vedvarende smitte, skal du holde seg hjemme i 10 dager etter hjemkomst. Det gjelder uavhengig av om du har symptomer eller ikke. Meld fra til domstolen så raskt som mulig.
  • Har du symptomer på smitte eller annen konkret mistanke om at du kan være smittet, skal du også holde deg hjemme inntil du har fått klarsignal fra lege. Meld fra til domstolen så raskt som mulig.

 

Smittevern i domstolen

Ved oppmøte skal du være nøye med god håndhygiene og hostehygiene, følg rådene fra Folkehelseinstituttet. Munnbind må brukes om det ikke er mulig å opprettholde 1 meters-regelen. Det gjør også domstolenes ansatte. 

I tillegg anbefaler domstolene å ikke håndhilse, men hilse på annen respektfull måte uten fysisk kontakt. De fleste domstoler har spritdispensere i lokalene og mange har også andre smittevernstiltak.

 

Til toppen