Om Jæren tingrett

Jæren tingrett er en fullfaglig domstol som har tinghus på Olav V´s plass 1 i Sandnes. Rettskretsen omfatter kommunene Forsand, Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes og Time.

Tingretten ledes av sorenskriver og har en nestleder/tingrettsdommer, seks tingrettsdommere og tre dommerfullmektiger. I tillegg er det en avdelingsdirektør, femten saksbehandlere og to renholdere

 Liste over ansatte finner du her.

 

TINGHUSET

Tinghuset ligger i Sandnes sentrum ved Ruten og har følgende åpningstider:

15.september - 14.mai klokken 08:00 - 15:30
15.mai - 14.september klokken 08:00 - 15:00

Jæren tingrett har resepsjon i fjerde etasje, mens alle rettssalene er i femte etasje. Det er syv rettssaler i tillegg til flere møterom som delvis også brukes til kortere rettsmøter med få aktører.

Rettssal 1, 2, 3 og 4 er full-digitale med visningsskjermer på alle plasser, publikumsskjerm og veggskjerm til videokonferanse/-link, i tillegg til alminnelig telefonavhør. Fremvisning og avspilling av bilde og lyd skjer fra visnings-pc i salene eller ved tilkobling av medbrakt PC eller lignende. Salene har også mulighet for overføring til og fra adskilt tolkerom samt mulighet for overføring av lyd og bilde til tilstøtende rom.

Salene 1, 2, 3 og 4 er også utstyrt med opptaksutstyr, se mer informasjon om opptak i retten under egen fane.

Rettssal 6 og 7 er utstyrt med visnings-pc og skjermer til alle aktører men salene har ikke opptaksutstyr og ikke mulighet for tilkobling av medbrakt PC.

Rettssal 5 er ikke digitale. Det er mulighet for telefonavhør og fastmontert utstyr for videokonferanse/-link.    

 

VITNESTØTTE

Siden juni 2009 har Jæren tingrett samarbeidet med Røde Kors om å tilby vitnestøtte til de som skal vitne i rettssaker.

Du kan lese mer om vitnestøtteordningen på denne siden. Dersom du har konkrete spørsmål om vår lokale vitnestøtteordning kan du ringe sentralbordet vårt (telefon 52 00 46 00), eller du kan sende oss en e-post.

 

 

Til toppen