Om domstolen

Kongsberg og Eiker tingrett er en førsteinstansdomstol med tinghus både på Kongsberg og i Hokksund. Rettskretsen vår består av Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Øvre Eiker, Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner. 

Domstolen ble opprettet etter en sammenslåing av Kongsberg tingrett og Eiker, Modum og Sigdal tingrett. De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatsrettslige tvister.

Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Domstolen består av 3 dommere, 3 dommerfullmektiger og 7 saksbehandlere. Domstolleder er Liv Synnøve Taraldsrud.

Domstolleder:

Liv Synnøve Taraldsrud

Dommere

Ann Mikalsen

Vidar Toftøy Lohne

Dommerfullmektiger:

Hildegunn Alsvik

Trude Sørby Einersen

Charlotte Iles Mørk

Saksbehandlere:

Merethe Eriksen

Siri Nikolaisen

Berit Stenseth

Grethe Svendsen

Anne Frida Bakkerud

Anne Sørum

Irene Tharaldsen

Til toppen