Om Lister tingrett

Lister tingrett er førsteinstansdomstol for Farsund, Hægebostad, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner. Tinghuset er lokalisert til Farsund. De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister.

Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattester og notarialforretninger.

Domstolen består av 3 dommere, 1 dommerfullmektig og 4 saksbehandlere.

Åpningstid: kl. 08.00-15.00 (resepsjon kl. 08.00-14.30) 

Lister tingrett ligger på Gåseholmen i Farsund, ca. 5 minutters gange fra torvet i sentrum.

Det er gode parkeringsmuligheter like ved og i nærheten av tinghuset.

Tinghuset kan tilby gjestenett til presse og til rettens aktører.

 

Til toppen