Informasjon om Korona tiltak - 27.02.2021

Tiltak for publikumsservice og smittevern ved Lofoten tingrett

Ut fra regjeringens nasjonale retningslinjer for smittevern gjelder følgende informasjon fra tingretten.

Norges domstoler er samfunnskritisk tjeneste, som må opprettholde deler av sin virksomhet knyttet til lov og orden også i krevende situasjoner. Samtidig er det nødvendig for oss å delta i samfunnsdugnaden som skal redusere smittespredning.

Domstolene er åpne for publikum, og gjennomfører rettssaker og forvaltningsoppgaver. Det er gjennomført tiltak for å redusere risiko for smittespredning, og vi ber publikum og aktører om å hjelpe til slik at dette kan skje på en god måte.

Våre saksbehandlere benytter delvis hjemmekontor av beredskapsmessige hensyn, vi har derfor redusert kapasitet til å behandle henvendelser ved direkte oppmøte i ekspedisjonen.

Notarialbekreftelser

Notarialforretninger må utføres ved fremmøte, som må forhåndsavtales. Vi ønsker primært henvendelser på e-post med opplysninger om navn og telefonnummer, samt hvilke dokumenter som skal bekreftes og ønske om tidspunkt for fremmøte. Vi kontakter deg deretter for avtale.

Dødsfall og skifte

Fremmøte i tingretten for veiledning i skifte etter dødsfall må forhåndsavtales. Vi ønsker primært henvendelser på e-post med opplysninger om navn og telefonnummer, samt navn og fødselsdato på avdøde. Dersom du ikke kan sende e-post kan du ringe oss for avtale.

Dersom du ikke trenger å møte opp for veiledning og bare har noen spørsmål kan du sende e-post med spørsmålene eller ringe oss.

Oppbudsbegjæringer

Oppbudsbegjæringer kan leveres ved fremmøte eller sendes i vanlig post med nødvendige vedlegg. Ved bruk av e-post som reserveløsning må de nødvendige dokumenter med signaturer være scannet. Tingretten må kunne be om kopi av legitimasjon for styreleder i ettertid ved hjelp av sikker e-post fra tingretten.

Gjennomføring av rettssaker

Som et virkemiddel for å begrense risiko for smitte ved reiser vil domstolen benytte videomøter i stor utstrekning. Dette kan gjelde for både advokater, parter og vitner. Det vil være restriksjoner i forhold til hvor mange som kan slippe inn i rettssalene, også for publikum. I enkelttilfeller forsøker vi å sette opp videooverføring til annet rom i tingretten, eller slik at saken kan følges hjemmefra der det er mulig.

Generelle forebyggende tiltak

  • Vi har utplassert spritdispensere for hånddesinfeksjon ved ekspedisjonen, i korridoren ved rettssalene og i publikumshallen. I tillegg vil det være tilgang på håndsprit i rettssalene.
  • Det er utplassert plakater med påminnelse om håndhygiene og forhåndsreger ved hoste.
  • Vi praktiserer avstand til andre personer etter myndighetenes råd, og ber om hjelp til dette.
  • Våre renholdere har også forsterket rutinene slik at det foretas smittevernsvask hver morgen.
  • Flater som berøres av flere personer i rettssal samme dag rengjøres med sprit som er utplassert, og vi ber om at du hjelper til dersom du f.eks har vitnet og skal forlate vitneboksen.
  • Tørkepapir som benyttes kastes i utplasserte søppelbøtter.
  • Vi benytter pleksiglass-skjermer i ekspedisjon og samtalerom.
  • Dersom du er syk eller har hoste/luftveisutfordringer ber vi om at du så langt mulig ikke møter opp uten avtale eller innkalling.

Ved henvendelser kan du sende oss en e-post lofoten.tingrett@domstol.no  
eller kontakte oss på telefon 75 43 40 00

Les mer om domstolenes generelle retningslinjer knyttet til Korona viruset:
https://www.domstol.no/kontakt-en-domstol/helse/ 

 

Til toppen