Om Lofoten tingrett

Rettsal1.jpg

Lofoten tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Flakstad, Moskenes, Vestvågøy, og Vågan. Tinghuset har adresse Torget 2 i Svolvær.  Tingretten har ikke egne parkeringsplasser, men det er gode parkeringsmuligheter rett i nærheten.

Lofoten tingretts dømmende oppgaver er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Domstolen ledes av sorenskriver som har kontor og administrasjon ved Salten tingrett i Bodø, og består av en tingrettsdommer, to dommerfullmektiger og fire saksbehandlere.

 

 

Til toppen