Tinglysing

Tinglysing skjer ikke i domstolene, du må henvende deg til Kartverket (www.kartverket.no).