Særregler for pressen

Åpenhet og innsyn er en grunnpilar i demokratiet. Åpenhet er også en av kjerneverdiene for domstolene.

Her finner du de viktigste reglene for deg som er journalist.

Når og hvor går rettssaken?

Adgang til rettsmøtet

Kan jeg referere fra retten?

Kan jeg få tilsendt dommen i en straffesak

Kan jeg få kjennelsen i en straffesak?

Kan jeg få avgjørelsen i en sivil sak?

Kan jeg få tilsendt en tiltalebeslutning?

Innsyn i dokumentene i en sivil sak

Kan jeg referere fra en rettsavgjørelse?

Om å filme, fotografere og ta lydopptak

Hvilke avgjørelser finnes i pressemappen?