Andre stillinger i domstolene

Illustrasjonsbilde medarbeidere
Illustrasjonsbilde fra Domstoladmininistrasjonen

Oversikt over ledige dommerfullmektigstillinger, administrative og tekniske stillinger i alle domstoler.

Jæren tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 15. november 2019

Borgarting lagmannsrett - Rådgiver - Søknadsfrist 26.november 2019

Nedre Telemark tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 25.november 2019