Andre stillinger i domstolene

Illustrasjonsbilde medarbeidere
Domstolene er ikke bare dommere, mange jobber også med blant annet administrasjon, sikkerhet og som ingeniører.

Oversikt over ledige dommerfullmektigstillinger, administrative og tekniske stillinger i alle domstolene:

 

Sør-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal tingretter - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 30.09.2020

Aust-Agder tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 30.09.2020

Stavanger tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 04.10.2020

Bergen tingrett - Saksbehandlere (midlertidig) - Søknadsfrist 11.10.2020

Gjøvik tingrett - Førstekonsulent (50 %) - Søknadsfrist 16.10.2020

Inntrøndelag tingrett - Førstekonsulent - Søknadsfrist 18.10.2020

 

 

 
 

 

  

 


 


 

 

 

 


 

  

 
 


 

Til toppen