Moss tingrett

Moss tingrett inngangsparti.jpg

INFORMASJON KNYTTET TIL RISIKOEN FOR SPREDING AV KORONA VIRUSET

MOSS TINGRETTS EKSPEDISJON HOLDER STENGT FREM TIL 6. APRIL 2021.

I tråd med Regjeringens tiltak for fortsatt å dempe spredningen av koronaviruset, Covid 19, er domstolene anbefalt om å redusere sin virksomhet til kun de mest nødvendig oppgavene.

Moss tingrett vil følge denne anbefalingen og opprettholder derfor anbefalte restriksjoner, blant annet stenging av ekspedisjonen for publikum og at tilstedeværelse i rettssalene er forbeholdt parter, vitner og aktører.

Vi foreslår følgende fremgangsmåte i din kommunikasjon med domstolen:

 • Rettsmøter:
  Ved fysisk oppmøte, ring 69 02 62 20 når du ankommer tingretten.
  Deltakere i rettsmøter bes medbringe egen drikke.

 • Arv og skifte: 
  • Se vår veiledning om spørsmål i forbindelse med arv og skifte
  • Du kan også få råd og veiledning på telefon 69 02 62 20.
  • Testamenter for deponering ved tingretten sendes per post.

 • Midlertidig sikring: Du kan sende begjæringen via Aktørportalen eller på e-post til mosspost@domstol.no

 • Notarial – ta kontakt med domstolen, vi bistår så langt det er mulig innenfor smittevernanbefalingene. Send e-post til mosspost@domstol.no, domstolen vil vurdere hver enkelt henvendelse/forespørsel.
   
 • Oppbud: Du kan sende oppbudsbegjæring i posten eller på e-post til mosspost@domstol.no

 • Presse/media: Søknad om å overvære rettsmøter bes sendt til mosspost@domstol.no

 • Øvrige henvendelser: Send e-post til mosspost@domstol.no


Vi ber om din forståelse for iverksatte tiltak.

Wenche Flavik
sorenskriver

 

Smittevern i tinghuset - for parter og aktører

Vi ber deg følge disse kjørereglene når du oppholder deg i tinghuset.


Når du kommer inn i Moss tingrett:

 • Sprit hendene (tilgjengelig ved resepsjonen) før du går videre.
 • Du har ikke adgang hvis du har symptomer på korona eller er i karantene.
 • Bare aktører, parter og de med nødvendige ærend har adgang til tinghuset.


Når du møter andre:

 • Hold minst 2 meters avstand til alle personer du møter.
 • Unngå å håndhilse.
 • Bruk trappen hvis du kan. Unngå å ta heis sammen med andre.
 • Hold til høyre når du møter andre i trapper og korridorer.
 • Ta gjerne med matpakke og egen vannflaske.
 • Unngå unødvendige sammenkomster og møter.


Når rettsmøtet pågår:

 • Du skal sitte minst 2 meter fra andre parter og aktører.
 • Vi legger til rette for bruk av fjernmøteteknologi der det er mulig.


Ha god hånd- og hostehygiene:

 • Vask hender hyppig og grundig med såpe og vann.
 • Bruk hånddesinfeksjon (tilgjengelig i rettssalene).
 • Vi vasker flere ganger daglig: håndtak, panel i heiser, gelender, toaletter, vaskeservanter og andre gjenstander som hyppig berøres.
 • Vi rengjør daglig: rettssaler og berøringsflater (tastatur, mus, bordflater, armlener, dørhåndtak).

 

Organisasjonen

Ved domstolen er det ansatt sorenskriver, tre tingrettsdommere, en dommerfullmektig, administrasjonssjef, seks saksbehandlere og en lærling. Sorenskriveren er øverste leder av domstolen.

Domstolene i første instans kalles tingretter. Hver tingrett dekker en eller flere kommuner. Moss tingrett er første instans domstol for kommunene Moss, Råde og Våler.

De dømmende oppgavene

Domstolens oppgave å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Under ser du bilde fra en av våre rettssaler.

Moss tingrett sal 4

Forvaltnings- og registreringsoppgavene

Består blant annet i dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattester, offentlig bekreftelse av dokumenter eller underskrift (notarialforretning).
Ekspedisjonen

Serviceerklæring

I Moss tingrett ønsker vi å yte god service til alle som kommer i kontakt med oss.

Vi vil derfor:

 • Behandle alle med respekt
 • Spørre hva vi kan hjelpe med
 • Lytte til det du sier og avklare hva vi kan gjøre for deg
 • Gi korrekt informasjon
 • Levere høy kvalitet
 • Arbeide effektivt 

Praktisk informasjon

Moss tingrett holder til i Prins Christian Augusts plass nr 5 ved Nesparken, nærmeste nabo er Moss politistasjon.

Tingretten har ikke reserverte parkeringsplasser for besøkende.
Vi anbefaler parkering på kommunal innfartsparkering, Myra. Parkeringsplassen ligger i umiddelbar nærheten til tingretten. Det er mulig å betale for parkeringen via mobiltelefon.
Moss kommune har avgiftsfritak for el- og hy-biler på kommunale parkeringsplasser.

Tingretten kan dessverre ikke tilby kantinefasiliteter for parter, vitner eller publikum forøvrig.

Trådløst nett er tilgjengelig for aktørene i Moss tingrett.

Vitnestøtte

Moss tingrett har tilbud om vitnestøtte til vitner i både straffesaker og sivile saker. For ytterligere informasjon se http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/moss-tingrett/Om-NN-Tingrett/Vitnestotte/.

Åpningstider 2021

Mandag - fredag kl. 0800-1500.
(Ekspedisjonen holder stengt hver fredag mellom kl.1200 - 1245)

Til toppen