Moss tingrett

Moss tingrett inngangsparti.jpg

Domstolene i første instans kalles tingretter. Hver tingrett dekker en eller flere kommuner. Moss tingrett er første instans domstol for kommunene Moss, Råde og Våler.

Organisasjonen

Ved domstolen er det ansatt sorenskriver, tre tingrettsdommere, en dommerfullmektig, administrasjonssjef, seks saksbehandlere og en lærling. Sorenskriveren er øverste leder av domstolen.

De dømmende oppgavene

Domstolens oppgave å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Under ser du bilde fra en av våre rettssaler.

Moss tingrett sal 4

Forvaltnings- og registreringsoppgavene

Består blant annet i dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattester, offentlig bekreftelse av dokumenter eller underskrift (notarialforretning).
Ekspedisjonen

Serviceerklæring

I Moss tingrett ønsker vi å yte god service til alle som kommer i kontakt med oss.

Vi vil derfor:

  • Behandle alle med respekt
  • Spørre hva vi kan hjelpe med
  • Lytte til det du sier og avklare hva vi kan gjøre for deg
  • Gi korrekt informasjon
  • Levere høy kvalitet
  • Arbeide effektivt 

Praktisk informasjon

Moss tingrett holder til i Prins Christian Augusts plass nr 5 ved Nesparken, nærmeste nabo er Moss politistasjon.

Tingretten har ikke reserverte parkeringsplasser for besøkende.
Vi anbefaler parkering på kommunal innfartsparkering, Myra. Parkeringsplassen ligger i umiddelbar nærheten til tingretten. Det er mulig å betale for parkeringen via mobiltelefon.
Moss kommune har avgiftsfritak for el- og hy-biler på kommunale parkeringsplasser.

Tingretten kan dessverre ikke tilby kantinefasiliteter for parter, vitner eller publikum forøvrig.

Trådløst nett er tilgjengelig for aktørene i Moss tingrett.

Vitnestøtte

Moss tingrett har tilbud om vitnestøtte til vitner i både straffesaker og sivile saker. For ytterligere informasjon se http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/moss-tingrett/Om-NN-Tingrett/Vitnestotte/.

Åpningstider 2020

Mandag - fredag kl. 0800-1500.
(Ekspedisjonen holder stengt hver fredag mellom kl.1200 - 1245)

Påsken 2020 

  • Mandag  6.april    kl.08:00 - 15:00
  • Tirsdag   7.april    kl.08:00 - 15:00
  • Onsdag   8.april   kl.08:00 - 12:00

Påskedagene, fra torsdag 9. april tom mandag 13. april holder tingretten stengt.

Til toppen