Diskusjonstema

Eksempler som kan diskuteres i klassen for å øke forståelsen for hvordan rettssystemet fungerer.

Dømt for omsorgssvikt

En mor ble dømt for omsorgssvikt for sin datter som hadde anoreksi.
https://lovdata.no/dokument/HRSTR/avgjorelse/hr-2019-1675-a

Fem råd for bruk av sosiale medier

Feil bruk av sosiale medier kan føre deg i fengsel https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/kajqQA/I-sosiale-medier-er-alt-et-tastetrykk-unna-Ogsa-fengselsstraff--Jens-Johan-Hjort

Utro småbarnsfar tapte huset

Kan man avtale hva som helst? Nei, men det går an å avtale at man mister hus og bil ved utroskap.
http://rett24.no/articles/utro-smabarnsfar-tapte-huset-til-forsmadd-dommerdatter

Trump uenig med dommere

Hvorfor kan en dommer gå i mot presidenten? Og hvorfor er denne debatten viktig?
http://www.dagbladet.no/nyheter/det-er-nesten-sa-man-ikke-tror-det-man-horer/67007456

Småsaker havner i retten

Domstolene er der for å løse konflikter i samfunnet. Det er ikke bestandig at de er så store. Hvis to personer eller politet og en privatperson ikke blir enige, kan domstolen bli nødt til å løse konflikten. Det gjelder også om det bare handler om noen titalls kroner. 
Les om en av de minste sakene som har gått for domstol

Viktigheten av en straffesak som oppgjør

En omfattende straffesak kan virke unødvendig og tidkrevende for å få dømt og straffet en gjerningsmann som åpenbart har gjort en forbrytelse. Likevel er det viktig at alle rettssaker gjennomføres etter de vanlige prinsippene. Det er viktig at forbrytelsene etterforskes, at gjerningsmannen tiltales for alle lovbrudd og at det blir ført bevis for retten for samtlige. Det viser at ingen blir fratatt det rettferdigheten krever, skriver en professor.
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Derfor-er-straffesaken-mot-Behring-Breivik-viktig-6707111.html

Å få forklare seg i retten

Helt grunnleggende i en rettsstat er at en tiltalt har rett til å forklare seg i retten. Det ville være helt urimelig å dømme et menneske uten av han fikk komme til orde overfor de som skal avgjøre hans skjebne. Det skriver Tor Langbach i en kommentar.
http://www.adressa.no/meninger/article1730185.ece (Lenke til innlegg i Adresseavisen)

Straffene er strengere enn vi tror

Nordmenn undervurderer grovt straffene norske domstoler gir. Likevel foreslår folk lavere straffer og mindre bruk av fengsel for underslag og heroinsmugling. Det rapporterer forskning.no
http://www.domstol.no/DAtemplates/Article____24016.aspx?epslanguage=NO

Juridisk ansvar for videoer

En rettsinstans i Milano i Italia fant tre Google-ledere skyldig i å ha forbrutt seg mot personvernet fordi de ikke fikk fjernet en video fra nettstedet hurtig nok. Videoen, som ble publisert på Google video i 2006, viser en gjeng med tenåringer som trakasserer, slår og håner en gutt med Downs syndrom. Episoden ble filmet og lagt på nett.
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/googlesjefer-doemt-til-fengselsstraff-i-italia-3148317.html

Norges dyreste tre

Etter flere års krangel i rettsystemet og gjentatte anker er det klart: Eiken felles og eieren må betale en halv million i omkostninger.
http://www.aasavis.no/innenriks/article3184992.ece 

Medieomtale bør ikke gi mildere straff

Massiv medieomtale bør ikke føre til mildere straff. Det mener privatpersoner, advokater og dommere.
http://www.fremover.no/Innenriks/article3143556.ece 

Nye og myke straffereaksjoner

Rettsapparatet får ros for utradisjonelle straffereaksjoner som portforbud og forbud mot å oppsøke miljøer med dårlig innflytelse.
http://www.ta.no/nyheter/article2538199.ece 

Fritz Moen og justismord

Justismord er betegnelsen på at noen blir uskyldig dømt. I 2006 ble Fritz Moen frifunnet ett år etter sin død. Noen aviskommentarer om dette

Marsipanpølsesaken

En mann ble anmeldt for å ha tatt  at en marsipanpølse uten å betale. Mannen nektet, men fikk en bot. Denne ville han ikke vedta, og saken havnet i retten. At domstolene behandler slike pinglesaker har rimeligvis vakt oppsikt.

Kronikk av tingrettsdommer Tor Langbach  

Dommer-blogg

En rekke diskusjonstema tas opp av tidligere tingrettsdommer Rune Lium i Dommerbloggen.

 

 

Til toppen