Quiz om straffesaker for videregående skole

Her kan du teste dine kunnskaper om rettssystemet med bakgrunn i pensum for videregående skole.

Trykk fortsett for å gå videre til neste spørsmål.

Spørsmål 1 av 10

Du svarte rett på 0 av 10 spørsmål (0%)