Ansatte

Moss tingrett har 13 medarbeidere.

Sorenskriver:
Wenche Flavik

Dommere:
Geir Sunde Haugland
Kjerstin Daler
Tron Gundersen

Dommerfullmektig
:
Karoline Helene Ulshagen Grinde

Administrasjonssjef:
Bente Andersen

Førstekonsulenter/saksbehandlere:
Lena Bruun Pettersen
Marie Guldager Brede
Henny Sofie Eliassen
Atle Normann Lorentzen
Annja Siggerud
Lars Wilhelm Skovly

Lærling i kontorfaget:
Faraman Khalil Hussein

Til toppen