Ansatte

Moss tingrett har 14 medarbeidere.

Sorenskriver:
Wenche Flavik

Dommere:
Geir Sunde Haugland
Kjerstin Daler
Tron Gundersen

Konstituert tingrettsdommer:
Magnus Hovind Rognhaug

Dommerfullmektig
:
Adrian Norense Idehen 

Administrasjonssjef:
Bente Andersen

Førstekonsulenter/saksbehandlere:
Lena Bruun Pettersen
Marie Guldager Brede
Henny Sofie Eliassen
Atle Normann Lorentzen
Kristin Ellingsen
Lars Wilhelm Skovly

Lærling i kontorfaget:
Faraman Khalil Hussein

Til toppen