Ledige stillinger/verv

Ledig stilling som dommerfullmektig

Ved Moss tingrett er det ledig stilling som dommerfullmektig.

Tingretten har i dag 13 engasjerte og dyktige medarbeidere, fordelt på fem dommere, seks saksbehandlere, en lærling og en administrasjonssjef. Domstolen er fullfaglig. Vi har moderne kontorer med sentral beliggenhet.

Det er viktig for oss at du har følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Gode faglige kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring
 • Høy kvalitet i arbeidet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Effektiv
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Løsningsorientert
 • Serviceinnstilt
 • Godt humør og positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet

Vi kan tilby:

 • Faglige utfordringer med varierte arbeidsoppgaver
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for kurs og videreutvikling
 • Flexitid
 • Gode parkeringsmuligheter

Domstolen legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. For alle dommerfullmektiger blir det innhentet politiattest. Ansettelsesvilkår etter Hovedtariffavtalene i staten med oppstartslønn fra kr. 500 000,- pr. år. Lønnsutvikling i stillingen etter tjenestetid og avtaleverk.

Dersom du har spørsmål om stillingen og domstolen, henvises det til sorenskriver Wenche Flavik tlf. 416 639 59 eller 69 02 62 20.

Søknaden bes merket Dommerfullmektig 19-168635ADM og sendes til mosspost@domstol.no

Generelle opplysninger om domstolene finner du på www.domstol.no

Stillingen er ledig fra 1. april 2020.

Søknadsfristen er 26. november 2019.