Om Namdal tingrett

Namdal tingrett.jpg

Namdal tingrett er førsteinstansdomstol for i alt 10 kommuner: Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Namsos, Flatanger, Nærøysund og Leka.

Retten har lokaler i Namsos, i "Forsikringsgården", Abel Margrethe Meyers gate 10.

De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet  dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger. Domstolen består av to dommere, 1/2 dommerfullmektigstilling og fire saksbehandlere.

Åpningstiden er mandag til fredag fra kl 08.00 til kl 15.00.

Tingretten ligger sentralt i Namsos, like ved festplassen med kirka på ene siden og administrasjonsbygget til Namsos kommune på andre siden. Tingretten holder til i fjerde etasje. Tingretten har vært lokalisert i dette bygget siden 1982.

Tingrettens lokaler består av, i tillegg til intern sone med kontorareal og bibliotek, to rettssaler, møterom, vitnerom, vitnestøtterom og advokatrom.

Andre etater som holder til i bygget er familievernkontoret, kirkekontoret og Namsos kommune brukerkontor og rus og psykiatri.

Parkeringsforholdene ved bygget er gode.

Til toppen