Meddommer i Nedre Romerike tingrett

Velkommen som meddommer i Nedre Romerike tingrett!

Du er valgt ut av din kommune til å være meddommer i Nedre Romerike tingrett i kommende periode som varer fra 01.01.2021 – 31.12.2024.

Generell informasjon om hva meddommervervet innebærer er tilgjengelig på denne side. Her kan du blant mye annet få en rask og god innføring i hva det innebærer å være meddommer.  

Hvor ofte gjør man tjeneste som meddommer?

Det er vanlig å bli trukket ut i 2-3 saker pr år. Blir man trukket ut i lengre saker, over 2-3 uker, kan man søke om å bli fritatt for resten av dette kalenderåret.

Din epost adresse

Det er en nødvendig at vi har din e-post adresse i vår kommunikasjon med deg. Så send oss gjerne din epost til Meddommer.Nedre.Romerike@domstol.no.

Informasjon til nye meddommere

Av smittevernhensyn blir det dessverre ingen mulighet til å arrangere informasjonsmøter for meddommere i valgperioden 2021-2024. Mye materiale om meddommervervet er tilgjengelig på disse sidene, i tillegg har vi utarbeidet en presentasjon som vi oppfordrer alle til å lese.

Til toppen