Informasjon om koronaviruset

Oppdatert status om koronapandemien per 24. januar 2021.

Informasjon om hva som skjer i Nedre Romerike tingrett som følge av koronasituasjonen.

  • Saker berammet fra uke 4 (25. januar) blir i utgangspunktet gjennomført.
  • I de tilfellene det blir endringer, vil alle som er innkalt (meddommere, vitner, parter, advokater, etc.) få direkte beskjed om dette.
  • Vi legger stor vekt på at det skal være trygt og forsvarlig å møte fram i domstolen, og det er gode rutiner for smittevern i tinghuset.
  • Har du symptomer på Covid-19-smitte, skal du ikke møte opp, men snarest mulig melde fra til domstolen om dette.

Smitteverntiltak i domstolene

Vi gjennomfører mange fysiske rettsmøter, men slik at vi i alle salene overholder avstandskravet. I tillegg gjennomføres det en del digitale rettsmøter. Alle som har en rolle i sakene vil motta underretning om hvorledes den konkrete saken vil bli avviklet.

Kun parter, aktører og andre med nødvendige ærend har adgang til tinghuset. Av hensyn til smittevernet er rettssalene fortsatt stengt for publikum. Om du ønsker å følge en rettssak vil dette kunne ordnes ved virtuell overføring av forhandlingen. Vi ber i så fall om å bli kontaktet i god tid før saken starter.

Skoleklasser kan følge rettssaker ved virtuell overføring av forhandling. Forespørsel om klassebesøk i retten

Ingen har adgang til tinghuset hvis man har symptomer på korona, er bekymret for om man kan være smittet eller er i karantene.

Ved besøk i tinghuset bes det om at man gjør seg kjent med, og etterlever, de smitteverntiltak som fremgår av oppslag en rekke steder i bygget. Det viktigste er at avstandskravet på minst en overholdes og at anbefalingene om håndvask etterleves.

Om du har spørsmål om overnevnte, eller andre spørsmål som kan løses uten fysisk oppmøte i retten, treffes vi på telefon 61 99 22 00 mellom kl. 08:00-15:45 alle hverdager.

For øvrige tjenester gjelder:

  • Notarialbekreftelser kan utføres, men man må bestille time på forhånd. Timebestilling skjer enten ved å sende epost til nedre.romerike.tingrett@domstol.no eller ved å ringe oss på tlf 61 99 22 00.
  • Midlertidig sikring: Advokater skal sende begjæringen via Aktørportalen som vanlig. Selvprosederende sender signert begjæring på e-post til nedre.romerike.tingrett@domstol.no.
  • Arv og skifte: Du kan få råd og veiledning ved på telefon 61 99 22 00 mellom kl 1000 og kl 1400. 
  • Testamenter: Du kan sende testamentet i posten (Nedre Romerike tingrett, Postboks 393, 2001 Lillestrøm).
  • Oppbud: Du kan sende signert oppbudsbegjæring i posten (Nedre Romerike tingrett, Postboks 393, 2001 Lillestrøm) eller på e-post til nedre.romerike.tingrett@domstol.no.
Til toppen