Kontakt oss

Besøksadresse: Jonas Lies gate 20, 2000 Lillestrøm
Postadresse: Postboks 393, 2001 Lillestrøm

Konstituert sorenskriver Odd Magne Gjerde
Administrasjonssjef Heidi Bruvoll

Telefon:   61 99 22 00
Faks:       61 99 22 01

E-post:      nedre.romerike.tingrett@domstol.no
Internett:    www.domstol.no/nero

 Se våre åpningstider.

Til toppen