Koronaviruset - for publikum og meddommere

Lokal informasjon fra Nedre Telemark tingrett om situasjonen rundt koronaviruset

I forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset har Nedre Telemark tingrett for tiden redusert drift:

Stengt publikumsmottak, bruk epost eller telefon:

Publikum henstilles til å ikke møte personlig ved Nedre Telemark tingrett, men ta kontakt på telefon 35692000 eller e-post nedre.telemark.tingrett@domstol.no

Journalister må avtale på forhånd om de vil ha adgang til et tinghus.

Til meddommere:
Dersom du er innkalt som meddommer nå og er i risikogruppen, er syk eller er i karantene anmoder vi om at du tar kontakt med retten for å avklare nærmere. 

På grunn av situasjonen med koronaviruset har Nedre Telemark tingrett for tiden ikke vitnestøtte tilgjengelig. 

Tingretten følger situasjonen nøye og vil oppdatere med mer informasjon om situasjonen skulle endre seg.

For ytterligere informasjon om situasjonen rundt koronaviruset og domstolene kan du lese mer her

 

Smittevern i domstolen

Ved oppmøte skal du være nøye med god håndhygiene og hostehygiene, følg rådene fra Folkehelseinstituttet. Det gjør også domstolenes ansatte.  

 

Til toppen