Ledige stillinger

Ledige dommerstillinger blir utlyst på jobbnorge.no, domstol.no, jus.no, juristkontakt.no, juristforbundet.no, advokatforeningen.no, advokatbladet.no, og nav.no. 

Ledige dommerfullmektigstilinger og saksbehandlerstillinger blir utlyst på jobbnorge.no, domstol.no og nav.no.

For tiden er det følgende ledige stillinger ved Nedre Telemark tingrett:

Konstitusjon som sorenskriver   -  konstitusjonen har en varighet på seks måneder

Søknadsfrist 1. april 2020

 

KUNNGJØRINGER:

Utlysning av fast forsvarer ved Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett

Søknadsfrist: 17. april 2020

 

Til toppen