Saksavvikling

Saksavvikling

Nedre Telemark tingrett er ajour med saksavviklingen, og er på alle saksområder innenfor sentralt fastsatte måltall. Det jobbes kontinuerlig for en kortest mulig saksbehandlingstid for alle saker som behandles ved domstolen.

Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt saken er registrert innkommet ved domstolen og til det foreligger en avgjørelse (kjennelse eller dom) i saken. 

Til toppen