Om Nord-Troms tingrett

Nord-Troms tingrett Om tingretten.jpg

Besøksadresse:

Fr. Nansens plass 17
Postadresse: Postboks 2510, 9270 Tromsø

Telefon 77 60 34 00

E-post adresse:

nord-troms.tingrett@domstol.no

Internett:    www.domstol.no/nordtroms

Åpningstid

Kl. 08.30 - 15.00  

Hvilke kommuner dekker vi?

Nord-Troms tingrett er en domstol i første instans for kommunene Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen, og dessuten Svalbard. Domstolens faste kontorsted er Tromsø. De fleste rettssaker holdes her, men det settes ofte rett også andre steder i rettskretsen.

Oppgaver og bemanning

Nord-Troms tingrett er en domstol med full fagkrets, det vil si at vi i tillegg til dømmende virksomhet også har enkelte forvaltnings- og registreringsoppgaver. 

Domstolen er for tiden bemannet med 12 dommere inkludert sorenskriver, nestleder og 2 dommerfullmektiger. I tillegg har domstolen administrasjonssjef, seksjonsleder og 12 saksbehandlere. Sorenskriver er Unni Sandbukt.

Hålogaland lagmannsrett er ankeinstansen. Påtalefunksjonen utføres av Troms politidistrikt og statsadvokatene i Troms og Finnmark.

 


Til toppen