Ærend i domstolen

Nordmøre tingrett

Tingrettens åpningstid er fra kl 0800 til kl 1545. I tidsrommet 15. mai til 14. september er åpningstiden kl 0800 til kl 1500.

For forvaltnings- og registreringsoppgavene så som dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger ta kontakt i rettens ekspedisjon.

Stevninger og begjæringer i sivile saker, herunder konkurs- og tvangssalgssaker kan leveres i rettens ekspedisjon.

Se for øvrig informasjon på domstolenes felles nettsted domstol.no.


Til toppen